Publicerad: 24 april 2020

Nyhet

SKR välkomnar kulturstöd men ser behov av fler åtgärder

I dag presenterade regeringen fördelningen av 500 miljoner kronor i krispaket till kulturen. SKR är positiva till stödet, men ser behov av fortsatt dialog och ytterligare åtgärder.

Katrien Vanhaverbeke

Katrien Vanhaverbeke

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) instämmer i regeringens bedömning att akutstödet bör gå till de arrangörer och verksamheter som har ställts inför stora ekonomiska svårigheter till följd av inställda arrangemang. SKR ser positivt på den goda dialog som förs med regering och myndigheter för att bidra till att åtgärderna kommer till så stor nytta som möjligt. Samtidigt ser vi att ytterligare resurser kommer att behöva tillföras för att säkra ett livskraftigt kulturliv i hela landet.

− För att säkerställa att nödvändiga resurser kommer kulturen till del behöver staten, tillsammans med kommuner och regioner, ta ett gemensamt ansvar för hela den kulturella infrastrukturen där både det fria kulturlivet och offentligt ägda institutioner är viktiga delar, säger Katrien Vanhaverbeke sektionschef för lokal och regional utveckling på SKR.

Det pågår ett intensivt arbete i landets kommuner och regioner för att värna det professionella och ideella kulturlivet. Den rådande pandemin innebär kraftigt ökade kostnader för det offentliga, samtidigt som intäkterna på kulturområdet minskar. Detta innebär stora utmaningar även för kulturverksamheter som drivs i offentlig regi.

− Kommuner och regioner spelar en viktig roll för människors möjligheter att vara delaktiga i kulturlivet. För att kunna göra det även fortsättningsvis krävs en god samverkan och ett gemensamt ekonomiskt ansvarstagande tillsammans med staten kring behoven inom regionala och kommunala kulturverksamheter, säger Katrien Vanhaverbeke.

Louise Andersson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!