Publicerad: 17 september 2020

Nyhet

SKR välkomnar införande av kommunakut

Regeringen föreslår att en kommundelegation införs dit kommuner och regioner kan få tillfällig hjälp med finanserna. SKR anser att det är ett bra sätt stödja vid strukturella problem.

Anders Knape

Anders Knape

- SKR har drivit frågan om en kommunakut, då det var ett effektivt sätt att hjälpa kommuner uppnå förbättrade ekonomiska resultat under början av 2000-talet. Det är ett träffsäkert sätt att stödja enskilda kommuner och regioner med särskilt stora ekonomiska utmaningar, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att en kommundelegation införs dit kommuner och regioner med ekonomiska svårigheter kan vända sig för att söka ett tillfälligt ekonomiskt stöd. Det kan handla om kommuner och regioner med demografiska utmaningar eller andra strukturella utmaningar som gör sig svåra att påverka. Stödet ges för att främja åtgärder för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Den så kallade kommunakuten, användes även i början av 2000-talet för kommuner med strukturella utmaningar.

Forskning har även visat att stödkommunerna i genomsnitt förbättrade sina resultat jämfört med sökande kommuner som inte deltog och att en del av dem minskade sina kostnader till följd av deltagandet i programmet.

Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor per år avsätts under perioden 2021 till 2024.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!