Publicerad: 30 juni 2020

Nyhet

SKR redo att bistå i coronakommissionens arbete

I dag presenterade regeringen en kommission som ska utreda krisarbetet kopplat till covid-19. SKR välkomnar beskedet och bidrar gärna i kommissionens arbete.

Anders Knape

Anders Knape

SKR påpekar vikten av en grundlig genomlysning, som belyser nationell, regional och lokal nivå och som samhällets alla delar kan dra lärdomar av.

– Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) välkomnar att regeringen nu tillsätter en coronakommission. Jag förutsätter att kommissionen kommer att ha en bred kompetens för att kunna ta sig an detta mycket omfattande utvärderingsuppdrag. Man behöver säkerställa ett brett faktainsamlande. SKR bidrar gärna med kunskaper om kommuners och regioners verksamhet och deras förutsättningar i kommissionens arbete. Vi har nyligen presenterat breda fakta om äldreomsorgen, som kommissionen bör ta del av, säger SKR:s ordförande Anders Knape.

Inspektionsmyndigheternas granskning fortsatt viktig

Kommissionens arbete får inte innebära att de myndigheter som har ett inspektionsansvar backar från sina roller. Det är viktigt att exempelvis Inspektionen för vård och omsorg, Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen granskar det som skett under våren och att inspektionernas resultat och bidrar till fortsatt utveckling.

Kommuner och regioner tar ett stort ansvar

Kommunerna och regionerna har tagit och tar ett mycket stort ansvar under pandemin. Hälso- och sjukvården har ställt om och ökat kapaciteten, skolorna har möjliggjort för elever att få undervisning på distans, äldreomsorgens omställning har gjort att äldre kunnat få en god vård och omsorg och socialtjänsten har sett till att de i behov även fortsatt kunnat få stöd. En förstärkt samverkan mellan regioner och kommuner, liksom mellan regioner, har bidragit positivt i arbetet. Regionerna har tagit ett stort ansvar för nationell samordning av exempelvis intensivvårdsplatser, transporter, läkemedelstillgång och upphandling.

– Det är viktigt att påminna om att pandemin på inget sätt är över. Samtidigt som utvärderingen inleds så fortsätter ett intensivt arbete i landets kommuner och regioner med att begränsa effekterna av viruset. Kommunerna och regionerna har tagit och fortsätter ta ett stort ansvar under pandemin, säger Anders Knape.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!