Publicerad: 16 juni 2020

Nyhet

SKR om Arbetsförmedlingens rapport om lokal närvaro

Arbetsförmedlingen har beskrivit hur lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet ska säkras. SKR efterlyser tydlighet i vad lokal närvaro betyder i praktiken.

− Närvaro behöver säkras på fler orter, till exempel genom samarbete med kommunerna. Mycket är ännu inte är på plats än och mycket arbete återstår för Arbetsförmedlingen säger Roy Melchert, chef för sektionen för arbetsmarknadsfrågor vid SKR.

Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att redovisa hur de ska säkerställer en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet. En andra lägesrapport har nu lämnats till regeringen. Enligt plan kommer det vid 2020 års slut finnas 112 arbetsförmedlingskontor i 106 av landets 290 kommuner. Det innebär att över hälften av kommunerna, 184 stycken, kommer att sakna arbetsförmedlingskontor. I dessa kommuner måste den lokala närvaron säkerställas på andra sätt.

Beskriv tydligt vad en lokal närvaro är och vad den ska åstadkomma

Under 2019 var många kommuner tydliga med att samarbetet med myndigheten och insatserna till de som står längre från arbetsmarknaden fick stå tillbaka i spåren av myndighetens personalminskningar och centraliserade kontorsnät. Dessa utmaningar kvarstår och har på flera håll tilltagit. Vilket den senaste arbetslöshetsstatistiken är ger en tydlig signal om.

− Mycket service kan ges i digitala kanaler men många arbetssökande behöver få service och enklare stöd fysiskt och lokalt. Lokal närvaro är också viktigt för att kunna ge fördjupat stöd till både arbetslösa och arbetsgivare. Lokal närvaro och kännedom krävs också för att myndigheten ska kunna samarbeta med kommunen och för att kunna ge ett samlat stöd till enskilda, säger Roy Melchert.

SKR har i nära samarbete med medlemmarna inlett ett arbete med att ta fram förslag på hur den lokala närvaron bör fyllas med ett tydligare innehåll.

− Vi ser fram emot en konstruktiv dialog med regeringen och Arbetsförmedlingen om detta och hoppas på att nå en samsyn om principer för innehållet i den lokala närvaron, så att arbetssökande och arbetsgivare får det stöd de har rätt till, säger Roy Melchert.

Per Överberg
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!