Publicerad: 26 mars 2020

Nyhet

SKR och Vårdförbundet överens om krislägesavtalet

SKR och Sobona har undertecknat krislägesavtalet med Vårdförbundet. Samtliga fackliga organisationer inom kommuner och regioner har nu undertecknat avtalet.

− Det är oerhört angeläget att alla fackliga organisationer i kommuner och regioner nu har undertecknat avtalet. Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i vår sektor, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst, säger Joakim Larsson, ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation.

Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation. Avtalet möjliggör in- och utlåning av personal mellan drabbade kommuner eller regioner, vilket gör att resurser snabbt kan flyttas dit de bäst behövs. Coronavirusets effekter på bemanningen i vården och omsorgen skulle kunna vara ett exempel på situation där krislägesavtalet skulle kunna aktiveras.

− Innan krislägesavtalet kan aktiveras behöver de möjligheter som finns i våra befintliga avtal vara helt uttömda. Exempelvis att omfördela personal inom ett avtalsområde eller att låta medarbetare från andra avtalsområden vikariera där det bäst behövs, säger Ulf Olsson, vice ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation.

− Vi har daglig kontakt med kommuner och regioner om det läge de befinner sig i. Välfärdens verksamheter, och då framför allt hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, är hårt ansträngda, men i nuläget ser vi inte att det är nödvändigt att aktivera krislägesavtalet, säger Joakim Larsson.

Krislägesavtalet är uppdelat så att det kan tillämpas både på arbetstagare som anställs särskilt i samband med krisläge och på arbetstagare som redan är anställda hos en kommun eller en region.

Fakta om krislägesavtalet

  • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
  • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max 4 veckor.
  • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Svenska Kommunalarbetareförbundet

OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

OFR:s förbundsområde Läkare

OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård

Akademikeralliansen

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd

Brandmännens Riksförbund

Jeanette Hedberg
Biträdande förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!