Publicerad: 4 juni 2020

Nyhet

SKR och regeringen avser komma överens om ökad testning

SKR och regeringen arbetar fram en gemensam inriktning för PCR-testning och serologisk testning i pandemins olika faser. Avsikten är att inom kort teckna en överenskommelse om genomförande och finansiering.

Marie Morell.

Marie Morell.

Syftet är att säkerställa en utökad ändamålsenlig testning och skyndsamt möjliggöra ökad smittspårning. Olika regioner befinner sig olika faser av pandemin i och med att smittspridningen ser olika ut i olika delar av landet, varför det behöver finnas en flexibilitet kring testning.

− Vi har överens om att få tillstånd en ökad ändamålsenlig testning och smittspårning. Med en gemensam inriktning för testning och med regionernas kapacitet och kunnande, så kan testverksamheten utökas på ett långsiktigt hållbart sätt. Att staten tydliggör förutsättningarna kring finansiering är välkommet, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Inriktningen är att staten och regionerna kommer överens om hur statens ersättning ska regleras och att regionerna ska genomföra testning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regionerna kommer alltså kunna testa brett mot ekonomisk ersättning. Staten ska också ersätta regionerna för serologiska tester på personer som misstänks ha haft covid-19.

− Det är viktigt att tydliggöra att regionerna är huvudaktörer och att de statliga myndigheterna ska agera stödjande, så att testningen och smittspårningen kan öka, säger Marie Morell.

En överenskommelse förhandlas nu skyndsamt vidare mellan SKR och regeringen och kommer att meddelas efter att nödvändiga beslut är fattade.

Emma Spak
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!