Publicerad: 18 mars 2020

Nyhet

SKR och Läkarförbundet överens om krislägesavtalet

SKR och Sobona har undertecknat krislägesavtalet med Läkarförbundet. De flesta fackliga organisationerna inom kommuner och regioner undertecknade avtalet i juni 2019.

Joakim Larsson, ordförande förhandlingsdelegationen och Ulf Olsson, vice ordf förhandlingsdelegationen, SKR

Joakim Larsson och Ulf Olsson

− Det är glädjande att också Läkarförbundet valt att underteckna krislägesavtalet, som reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation. Nu har 25 av 26 fackliga organisationer i vår sektor undertecknat avtalet, säger Joakim Larsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioners förhandlingsdelegation.

Kommuner och regioner har ett särskilt ansvar för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Sjukvård, kommunikation och annan viktig samhällsservice måste fungera för att medborgarna ska vara trygga och säkra. Om ett krisläge uppstår i kombination med en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen kan sektorns krislägesavtal aktiveras.

− Coronavirusets effekter på bemanningen i vården och omsorgen skulle kunna vara ett exempel på situation där krislägesavtalet skulle kunna aktiveras. I nuläget ser vi inte att det är nödvändigt, men vi följer naturligtvis utvecklingen mycket noga, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Avtalet innebär större flexibilitet vad gäller framför allt arbetstider. Avtalet möjliggör också in- och utlåning av personal mellan drabbade kommuner eller regioner. Det gör att resurser snabbt kan allokeras dit de bäst behövs.

Avtalet omfattar över en miljon anställda inom sektorn. Bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

− Vi vill att alla fackliga organisationer inom kommuner och regioner undertecknar avtalet. Nu har Vårdförbundet valt att stå utanför, men förhoppningen är såklart att även de på sikt ska vara med i krislägesavtalet, säger Joakim Larsson.

Fakta om krislägesavtalet

 • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
 • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
 • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
 • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
 • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max 4 veckor.
 • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
 • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:
 • Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och Läkare
 • Brandmännens Riksförbund
 • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
 • Akademikeralliansen
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet

Jeanette Hedberg
Biträdande förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!