Publicerad: 26 juni 2020

Nyhet

SKR lyfter behovet av en radikal klimatomställning

Kommuner och regioner ska vara ledande i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser och stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser.

Anders Knape

Anders Knape

I ett nytt ståndpunktspapper lyfter SKR möjliga insatser för kommuners och regioners klimatarbete, både i den egna verksamheten och i samspel med andra aktörer. För att minska den pågående globala uppvärm­ningen behövs en radikal omställning av samhällets produktion och konsumtion, redan under den närmaste tioårsperioden.

– Takten på omställningen behöver öka, såväl lokalt som globalt. I det här arbetet har kommuner och regioner mycket viktiga roller, både i egna verksamheter och i sina upphandlingar som kan främja omställningen i samhälle och näringsliv, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

En hoppfull utveckling är nya tekniska och ekonomiska innovationer för stora utsläppskällor, samt ansatser för att öka inbindning och lagring av koldioxid. Det kan bidra till klimatsmarta lösningar inom verksamheter som berör kommuner och regioner, till exempel byggande, transporter och energisystem. Samtidigt behöver vi se till spridningsmöjligheter och klimatnyttan även utanför Sveriges gränser, som vid upphandling, ökad elexport och effektiv energiutvinning ur avfall.

Skapa flera nyttor

– Kommuner och regioner genomför kraftfulla insatser för Sveriges klimatomställning, inte minst inom fjärrvärme, kollektivtrafik, avfallshantering och utbildning och rådgivning. Det arbetet behöver fortsätta, samtidigt som vi behöver (planera för och) säkra infrastruktur och byggnader mot klimatförändringens effekter. Dessutom har vi stora investeringsbehov inom skola, en åldrande befolkning och kostsamma effekter av Covid 19-pandemin. Utifrån en situation med ansträngda resurser blir det nödvändigt att prioritera och att skapa flera nyttor samtidigt, säger Anders Knape.

Fakta

  • Fokus i SKR:s ståndpunktspapper ligger på vad kommuner och regioner själva kan göra för att de ska vara ledande i klimatarbetet. Parallellt behövs statlig stöttning med strategier, skatter, ekonomiska förutsättningar, regelverk samt med användbart faktaunderlag och tekniskt stöd.
  • Ståndpunkterna utgår från förbundets inriktnings­­mål för 2020–2023 och slutrapporten från tidigare Klimatberedning.

Andreas Hagnell
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!