Publicerad: 24 april 2020

Nyhet

SKR kritiskt till att kommunerna ska samla in tidningar

SKR är starkt kritiskt till regeringens beslut att lägga över ansvaret för insamlingen av använda tidningar på kommunerna.

Anders Knape, ordförande SKR och Anders Henriksson, 2:e vice ordförande.

Anders Knape och Anders Henriksson.

I dag är det producenter av tidningar som ansvarar för insamlingen genom samarbetsorganisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

– Utan varken avstämning med berörda aktörer eller remissförfarande tar regeringen bort producentansvaret som länge varit Sveriges framgångsrika väg till insamling av förpackningar och tidningar. Hastigt läggs ansvar över på kommunerna, och medborgarna får betala via avfallstaxan. Vi är starkt kritiska till regeringens agerande, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Att regeringen tar ett så stort beslut som detta utan ordentlig dialog med varken SKR eller kommunerna är ovanligt och oacceptabelt, säger Anders Henriksson, 2:e vice ordförande för SKR.

Regeringen motiverar sitt beslut med att tidningsbranschen har en svår ekonomisk situation. SKR har förståelse för att det förändrade medielandskapet och andra kostnadsökningar inneburit ekonomiska konsekvenser för tidningsutgivarna.

2018 införde regeringen en förordning för returpapper som innebär ökade kostnader för tidningsutgivarna.

– SKR framförde att förordningen skulle medföra stora utmaningar för tidningsutgivarna, säger Anders Knape.

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!