Publicerad: 8 april 2020

Nyhet

SKR kräver ersättningsgaranti för hantering av covid-19

Staten behöver garantera att kommuner och regioner ersätts för skäliga merkostnader inom hälso- och sjukvården för covid-19. SKR ställer nu kravet i en hemställan till regeringen.

Anders Knape.

Anders Knape.

Regeringen och samarbetspartierna gav i förra veckan besked om att anslaget för merkostnaderna för hanteringen av coronaviruset inom hälso- och sjukvården höjs från tidigare 1 miljard till 3 miljarder kronor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser medlen som välbehövliga, men ställer sig nu kritisk till den förordning med detaljregler som gäller för att kommuner och regioner ska få ta del av ersättningen. I en hemställan till regeringen anser SKR att flera justeringar måste till.

I förordningen står bland annat att statsbidrag för merkostnader kommer att ges till kommuner och regioner i mån av medel. Ersättningen ska ansökas sista november och först därefter kommer Socialstyrelsen prioritera mellan de regioner och kommuner som har störst behov.

– SKR ser att regeringen måste hålla tidigare löften om att staten ansvarar för kommuners och regioners merkostnader för covid-19. Utifrån hur förordningen är formulerad menar vi att det är högst oklart om kommuner och regioner verkligen får ersättning. Dessutom kommer beskedet dröja och ansökningsförfarandet innebära stor administration, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

SKR anser att förordningen behöver ändras så att:

  • Det finns en garanti att staten ersätter kommuner och regioner för skäliga merkostnader till följd av covid-19 inom hela hälso- och sjukvården, inklusive tandvård och socialtjänst.

  • Beslutet om vilka merkostnader regionen eller kommunen har rätt till tidigareläggs.

  • Det framgår att regeringens intention är att ersättning ska utgå med så litet administrativ merarbete för kommuner och regioner som möjligt.

  • Ersättningen till kommuner och regioner gäller från 31 januari, då covid-19 klassades som en allmänfarlig sjukdom.

I hemställan lyfter SKR att den nu beslutade förordningen liknar det förfarande som gällde efter flyktingkrisen 2015 för kommunernas ersättning för migrationskostnaderna.

– Hanteringen av utbetalningarna innebar då stort administrativt arbete och stora eftersläpningar i ersättning. Det är ett förfarande som vi hade hoppats att staten hade dragit lärdomar av och inte återupprepar igen i ett väldigt ansträngt läge, säger Anders Knape.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!