Publicerad: 5 februari 2020

Nyhet

SKR kraftsamlar för stärkt psykisk hälsa

I dag samlar SKR ett stort antal organisationer för att diskutera hur samhällets alla delar bättre kan kraftsamla för att stärka den psykiska hälsan i Sverige.

Anders Knape

Anders Knape

SKR:s initiativ ”Kraftsamling för psykisk hälsa” har under hela hösten arbetat med att samla aktörer som vill och kan främja den psykiska hälsan i samhället. SKR vill åstadkomma en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt arbete för en bättre psykisk hälsa. Under onsdagen den 5 februari kommer dessa initiativ och utvecklingsarbeten för 2020 att presenteras.

– Att stärka den psykiska hälsan är ett ansvar för hela samhället. Det är fantastiskt att så många har slutit upp i det här arbetet på så kort tid. Det finns ett stort behov av samverkan mellan alla de goda krafter i samhället som arbetar för att främja den psykiska hälsan, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Mer än 160 organisationer har slutit upp i arbetet inom ramen för Kraftsamlingen. Företrädare för organisationerna har under hösten arbetat fram hur olika delar av samhället bättre ska kunna samverka utifrån tre arbetsområden:

  • Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadsätt
  • Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående
  • Hållbara stöd till de som behöver

Kraftsamling psykisk hälsa kommer arbeta med ett stort antal frågor, bland annat kopplat till att rusta barn och unga, stärka suicidpreventionen, ge rätt insatser till asylsökande och nyanlända och bidra till ett mer hälsofrämjande digitalt liv.

– Om vi ska vända den utveckling vi ser i dag med en ökad upplevd psykisk ohälsa krävs att vi arbetar långsiktigt och med många olika insatser. Ambitionen är att i år kunna formulera en tioårsplan för psykisk hälsa, så att vi tillsammans har en gemensam grund att stå på för att kunna arbeta mer målinriktat, säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på SKR samt initiativtagare till kraftsamlingen för psykisk hälsa.

Ing-marie Wieselgren
Projektchef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!