Publicerad: 5 maj 2020

Nyhet

Skoldigiguide hjälper skolans ledare med digitalisering

Nu lanserar SKR Skoldigiguide, ett webbstöd för huvudmännen att organisera och prioritera skolans digitala utveckling. Syftet är att nå målen i den nationella strategin för skolväsendet.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

– Digitaliseringen är en del av skolans kärnuppdrag. Med Skoldigiguide kan skolans ledning planera för att det finns stöd, kunskap, tid och resurser till digitaliseringen, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner.

Skoldigiguide ger en helhetsbild av verksamhetens behov så att huvudmannen – tillsammans med rektorer, IT-samordnare och lärare – kan planera och prioritera nödvändiga förändringar och aktiviteter.

– Flera huvudmän har kommit långt i sin digitala utveckling medan andra har en bit kvar. Digitaliseringen i skolan kräver gedigen planering och samverkan mellan högsta ledningen i kommunen och rektor, lärare och även elever, säger Per-Arne Andersson.

Referensgrupp viktig för att ta fram Skoldigiguide

En referensgrupp från ett 15-tal kommunala huvudmän har bidragit med kompetens och erfarenheter i arbetet med att ta fram Skoldigiguide. Här är några av deras kommentarer:

Digitaliseringen i skolan behöver både vara integrerad i styrningen och gå i takt med verksamhetens förmåga. Skoldigiguide kan vara ett stöd i den processen,

Maria Kjällström, skoldirektör, Barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstad.

Skoldigiguide kopplar målet om likvärdighet med vikten av att förvaltningen arbetar strukturerat genom rektorerna och att de har ett bra stöd.

Ann-Sofie Karlsson, skolutvecklingsledare, Trollhättan.

Skoldigiguide lyfter fram förvaltningens kompetens och kapacitet för renodlade IT-frågor. Det är viktigt inte minst inför de digitala nationella proven.

Britt-Marie Ejnestrand, IT-chef, Luleå.

Fakta

  • Utgångspunkten i Skoldigiguide är den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet med sina tre fokusområden. Målen i dessa förväntas skolans huvudmän ha uppnått till 2022.
  • Skoldigiguide visar vad skolans digitalisering innebär och vad olika styrdokument kräver. Arbetet utförs utifrån 50 strategiska frågor.
  • Under hösten 2020 följer SKR upp Skoldigiguide med ett antal webbseminarier med olika teman. I guiden finns även möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor till SKR. Senare i år kommer även ett material för självskattning av huvudmännen, med utgångspunkt i guidens innehåll.
  • Skoldigiguide är ett av 18 nationella initiativ som ingår i den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet – #skolDigiplan.

Tilsith Lacouture
Projektledare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!