Publicerad: 8 april 2020

Nyhet

Skolans aktörer rekommenderar samarbete

SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund rekommenderar samarbete mellan kommuner och enskilda huvudmän om regeringen beslutar om stängning av skolor och förskolor.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

– Det är viktigt att vi gemensamt vänder oss till våra medlemmar med en rekommendation om samarbete och samförstånd. Som alltid måste barns och elevers bästa vara vårt fokus. Vår förhoppning är att skol- och förskolestängningar undviks, men smittskyddet är överordnat. Det gäller att ha en beredskap, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner.

Rekommendationerna innebär i korthet:

  • Förbered tillsammans avtal om vad som gäller om regeringen skulle fatta beslut om att stänga skola och/eller förskola.
  • Utgå från barns och elevers bästa så att de som ska erbjudas omsorg även vid en stängning slipper att behöva byta fysisk miljö, kamrater och personal från en dag till en annan.
  • Fortsätt som hemkommun att betala bidrag till enskilda huvudmän som vanligt men inget ytterligare för den omsorg som de bedriver för vissa barn och elever vid en stängning.

Rekommendationen är beslutad den 8 april 2020 och undertecknad av Per-Arne Andersson (Sveriges Kommuner och Regioner), Ulla Hamilton (Friskolornas riksförbund) och Håkan Wiclander (Idéburna skolors riksförbund)

Eva-Lena Arefäll
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!