Publicerad: 16 mars 2020

Nyhet

Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning

Skolahemma.se sammanställer stöd till skolor om de behöver undervisa på distans. Det är ett samarbete mellan RISE, Skolverket, SKR, Utbildningsradion och Swedish Edtech Industry.

Elever i skola

− Smittspridningen av covid-19 innebär en utmaning för hela samhället och landets skolor. Det kan uppstå en situation då det inte går att bedriva vanlig undervisning om exempelvis skolor behöver stängas eller väldigt många är frånvarande, säger Mats Gerdau, ordförande i utbildningsberedningen, Sveriges Kommuner och Regioner

Skolahemma.se erbjuder en samlad plats dit skolpersonal kan vända sig för att hitta vidare till myndighetsinformation, pedagogiskt material och stöd för att kunna undervisa på distans med digitala läromedel. På skolahemma.se finns också enklare checklistor som hjälp för att förbereda och organisera för en förändrad verksamhet.

− Vi påbörjade arbetet i slutet av förra veckan och har på kort tid tagit fram en gemensam webbplats med samlad kunskap som skolorna kan använda om de behöver bedriva undervisning på distans. Samverkan mellan olika aktörer är avgörande för ett snabbt och effektivt arbete säger Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE.

Arbetet med skolahemma.se har bara börjat. Webbplatsen kommer att fyllas på med mer relevant stöd efterhand.

− I en situation då elever, lärare och annan personal inte kan vara i skolan behövs alternativa sätt att ge eleverna utbildning och vi vill stötta i det arbetet, säger Mats Gerdau.

Fakta

Webbplatsen upprätthålls av RISE – Research Institutes of Sweden i samarbete med Skolverket, Sveriges Regioner och Kommuner, Swedish Edtech Industry och UR. På skolahemma.se finns stöd, information och kunskap som skolor kan använda för att möta de utmaningar som uppstår på grund av den pågående pandemin. Information om skolahemma.se kommer också att spridas genom #skolahemma.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!