Publicerad: 10 mars 2020

Nyhet

Sjukfrånvaron fortsätter minska i kommuner och regioner

För tredje året i rad minskar sjukfrånvaron i kommuner och regioner. Det visar en sammanställning från SKR som presenteras idag.

Caroline Olsson.

Caroline Olsson.

Sjukfrånvaron i kommunerna sjönk från 6,8 till 6,7 procent och i regionerna från 5,9 till 5,7 procent mellan 2018 och 2019.

– Det är positivt att sjukfrånvaron fortsätter att minska. Vårt mål är att få ner sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå. Vi vill gärna se att sjukfrånvaron börjar stabilisera sig, nu gäller det att komma bort från de kraftiga svängningar vi sett under de senaste decennierna, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Flera faktorer påverkar

Att sjukfrånvaron svänger kraftigt över tid beror på flera faktorer som förändringar i utformningen och tillämpningen av försäkringen, förändrade sjukskrivningsrutiner bland läkarna, samt varierande politisk och medial uppmärksamhet i frågan.

– Det finns många faktorer som arbetsgivare inte kan rå på men de faktorer som vi styr över, ska vi naturligtvis jobba aktivt med. SKR har tillsammans med fackförbunden, genom den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv, bland annat tagit fram en rad verktyg som kommuner och regioner kan använda i sitt systematiska arbetsmiljöarbete, säger Caroline Olsson.

Skillnad mellan kvinnor och män

Kvinnors sjukfrånvaro minskar i kommuner och regioner, men är fortfarande betydligt högre än mäns. Hela övriga arbetsmarknaden uppvisar samma mönster. Kommuner och regioner, där 80 procent av de anställda är kvinnor, påverkas också av att svensk arbetsmarknad är starkt könssegregerad.

– Vi menar att skillnaderna beror på en rad olika faktor som exempelvis de speciella utmaningar som finns i kontaktyrkena, ansvar för hem och barn, en könssegregerad arbetsmarknad – kort sagt olika former av ojämställdhet på arbetsmarknaden och samhället i stort. För att komma tillrätta med det här måste helt enkelt många aktörer dra åt samma håll, säger Caroline Olsson.

SKR har nyligen tagit fram en niopunktsprogram som syftar till att skapa jämställdhet i arbetslivet där en punkt i programmet är att minska kvinnors sjukfrånvaro.

Fakta

Sammanställningen från SKR bygger på den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och regionernas årsredovisningar. I sammanställningen har hittills 277 kommuner och samtliga regioner svarat.

Örjan Lutz
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!