Publicerad: 8 december 2020

Nyhet

Sexistiskt våld mot förtroendevalda lyfts i ny rapport

Europarådets kongress antog under måndagen en ny rapport om vikten av att arbeta mot sexistiskt våld och hot mot kvinnor som är förtroendevalda i lokala och regionala församlingar i Europa.

Jelena Drenjanin.

Jelena Drenjanin.

Jelena Drenjanin, kommunalråd i Huddinge och talesperson för jämställdhet i Europarådets kongress, presenterade under måndagen rapporten "Fighting sexist violence against women in politics at local and regional level” för kongressen.

– Våld mot kvinnor som är politiskt aktiva är en verklighet för många, som vi aldrig ska acceptera. Hot och våld mot förtroendevalda utgör ett hot mot demokratins grunder och dess institutioner. Det är allas ansvar att värna kvinnors rättigheter att delta i politiken på lika villkor för att kunna bygga demokratiska och hållbara samhällen, säger Jelena Drenjanin.

Europarådets kongress betonade vikten av en jämställd politisk representation och uppmanade till utveckling av effektiva metoder för att förhindra att kvinnor som är förtroendevalda på lokal och regional nivå utsätts för sexistiska beteenden. I diskussionen betonades också betydelsen av skärpta straff för våld och hot.

– Det är viktigt att alla aktörer samverkar för att bekämpa ojämställdhet och våld och hot mot kvinnor med politiska uppdrag på lokala och regionala nivå. Partier, civilsamhälle, myndigheter och regeringar, säger Jelena Drenjanin.

Fakta

Europarådet arbetar för att främja demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Kongressen för lokala och regionala myndigheter (CLRAE) är en del av Europarådet och arbetar med dessa frågor på lokal och regional nivå.

Sverige företräds av sex ledamöter och sex suppleanter. De svenska representanterna föreslås av SKR:s styrelse och nomineras formellt av den svenska regeringen till Europarådets generalsekreterare.

Dominique Faymonville
Handläggare

För frågor om SKRs arbete mot hot och våld mot förtroendevalda:

Anna-Lena Pogulis
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!