Publicerad: 29 december 2020

Nyhet

Satsning på ökad digitalisering i äldreomsorgen

Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse om 200 miljoner kronor för att ge kommunerna bättre förutsättningar att utveckla äldreomsorgen med digitalisering under 2021.

Svensk äldreomsorg ska stärkas och utvecklas, bland annat genom att ta tillvara den stora potentialen i att använda så kallad välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt.

− Det finns en stor efterfrågan bland kommunerna att öka användningen av välfärdsteknik och att ta del av digitaliseringens möjligheter för att utveckla svensk äldreomsorg. För att uppnå goda resultat på området behövs en nära samverkan mellan staten och kommunerna, säger Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

− Välfärdsteknik kan bidra till trygghet och tillgänglighet inom äldreomsorgen. Dessutom kan en ökad digitalisering göra att våra gemensamma resurser används på ett smartare sätt, säger socialminister Lena Hallengren.

Av de 200 miljoner kronorna går 168,7 miljoner kronor till samtliga kommuner och 16,3 miljoner kronor till SKR. 15 miljoner kronor fördelas på tio modellkommuner inom ramen för överenskommelsen.

Överenskommelsen sker inom ramen för ”Överenskommelse äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus”. Regeringen och SKR kom i februari 2020 överens om en treårig satsning för att stärka äldreomsorgen, som ska pågå 2020–2022. Detta gäller under förutsättning att Riksdagen beslutar om regeringens budgetproposition för dessa år.

Eva Sahlén
Projektledare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!