Publicerad: 28 maj 2020

Nyhet

Satsningen på förlossningsvården ger resultat

Ökad nöjdhet, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar. Det visar resultaten från SKR:s uppföljning av satsningen på vården före, under och efter graviditet.

Marie Morell

Marie Morell

Sveriges Kommuner och Regioner gör sedan 2015 uppföljningar om vad som skett efter de satsningar på kvinnors hälsa som regeringen gett medel till.

− Sedan den nationella satsning på vården före, under och efter graviditet samt på kvinnors hälsa har den sammantagna utvecklingen visat sig mycket positiv, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I årets uppföljning för 2019 framkommer att nöjdheten har ökat, att fler går på efterkontroll och genom Graviditetsregistret vet vi att de allvarliga bristningarna har minskat. Men fortsatta utmaningar är kompetensförsörjningen.

Det här visar bland annat sammanställningen av regionernas redovisade insatser:

  • Andelen kvinnor som är mycket nöjda med sin förlossning har ökat från 70,6 till 74, 1 procent.
  • Fler kvinnor kommer på eftervårdsbesök efter förlossningen. Ökningen är störst i de grupper där lägst andel går på eftervårdsbesök.
  • Andelen kvinnor födda utanför Sverige som varit på eftervårdsbesök har ökat från 70 procent år 2015 till 84 procent år 2019.
  • Vården frågar även gravida kvinnor om riskfaktorer i högre utsträckning, en ökning från cirka 80 procent år 2015 till 90 procent år 2019.
  • Andelen kvinnor med icke-instrumentella förlossningar, det vill säga som föder utan hjälp av sugklocka eller tång, som drabbas av allvarliga bristningar har under samma period minskat från 2,5 procent till 2,1 procent.

− Förbättringarna runtom i landet är ett resultat av alla medarbetares och chefers ihärdiga arbete. Under 2019 har regionerna rapporterat in nära 500 insatser för att förbättra vården riktad till kvinnor och deras familjer. Regionerna har bland annat arbetat aktivt för att stärka vårdkedjan, utveckla kunskapsstyrningen och att anpassa vården efter kvinnor och deras familjers behov, säger Marie Morell.

Eva Estling
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!