Publicerad: 9 april 2020

Nyhet

Samverkan för att tillgängliggöra personal

SKR och Sobona har tagit fram en vägledning för att underlätta för anställda i kommunala företag eller andra kommunala verksamheter att bidra i kommuner och regioner under coronakrisen.

Niclas LIndahl, förhandlingschef SKR

Niclas Lindahl

– Medarbetare som till följd av coronapandemin inte har full sysselsättning skulle kunna stärka bemanningen i de verksamheter som har behov av personal. Detta vore ytterst värdefullt för kommuner, regioner och de kommunala företagen, där flera nu har ett tufft ekonomiskt läge, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Mot bakgrund av den situation Sverige befinner sig i till följd av den pågående pandemin ställs verksamheterna inom den kommunala sektorn inför stora utmaningar. Medan till exempel vården och omsorgen befinner sig i ett mycket ansträngt läge med hård belastning och stora påfrestningar råder motsatta förutsättningar i andra verksamheter, såsom tandvård, flygplatser och besöksnäring.

– Det finns avtal mellan kommuner, regioner och kommunala företag som reglerar hur ansvar omhändertas i särskilda situationer. Dessa ska givetvis användas så att rätt resurser sätts in. Där sådana regleringar saknas kan denna vägledning fungera som stöd, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!