Publicerad: 12 juni 2020

Nyhet

Sämre etablering i spåren av ett stökigt 2019

Andelen nyanlända i arbete eller studier två år efter etableringsprogram minskade under 2019. En orsak är stoppet av extratjänster. Arbetsförmedlingens omstrukturering kan vara en annan.

Illustration med fyra personer, en med dator.

Statistiken visar att 34 procent av de drygt 35 000 nyanlända som lämnade etableringsprogrammet under 2019 studerade eller arbetade 90 dagar efter avslutat program. Det är en kraftig nedgång jämfört med 2018 då 45 procent var i arbete eller studier.

− Fjolåret var ett mycket speciellt år med stora förändringar hos Arbetsförmedlingen där nedläggningar av kontor, övergång till digitala kanaler och stor personalomsättning haft tydliga effekter. Vi varnade också för konsekvenserna av att stoppa extratjänsterna som varit viktiga för nyanlända säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektion på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fortsatta utmaningar

Den pågående pandemin har resulterat i ökande arbetslöshet. Branscher som drabbats hårt, exempelvis hotell och restaurang och turistnäringen, är dessutom sektorer där många nyanlända och andra nyetablerade får anställning.

SKR är positiva till satsningarna som regeringen gjort för att stödja företag och personer som blivit arbetslösa. Men det behövs kompletterande åtgärder för de med ännu svagare ställning på arbetsmarknaden. SKR har i en skrivelse till regeringen bland annat föreslagit en förlängning av etableringsprogrammet.

− Distansundervisning som många nyanlända har svårt att tillgodogöra sig och en sämre tillgång till arbetsmarknadsinsatser gör att vägen till jobb tar längre tid för många nyanlända. För att de som nu är i etableringen ska få likvärdiga förutsättningar behöver programmet förlängas. Annars riskerar väldigt många att hamna på försörjningsstöd, säger Roy Melchert.

Samordningsansvaret måste säkras

SKR har också till regeringen lyft den akuta frågan om att säkra det samordnande och koordinerande uppdraget kring nyanländas insatser.

− Med tanke på Arbetsförmedlingens omställning och den minskade lokala närvaron är vi väldigt bekymrade över hur de ska klara det uppdraget. Regeringen måste omgående säkra upp den funktionen eftersom den är avgörande för integrationen. Då många andra insatser redan ligger hos kommunen så är en flytt av samordningsuppdraget till kommunerna logisk, säger Roy Melchert.

Fakta

Drygt 35 000 nyanlända lämnade etableringsprogrammet under 2019. Kartorna nedan visar hur stor andel av de nyanlända som var i jobb eller studier

Karta med markeringar utifrån etabelringssiffror.

Björn Andersson
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!