Publicerad: 5 april 2020

Nyhet

Samarbete mellan regioner och life science-industrin

SKR och branschorganisationer inom life science-industrin har tagit fram en ny vägledning för företag som vill låta sin personal hjälpa till i hälso- och sjukvården under pågående pandemi.

Fredrik Lennartsson, avdelningschef SKR

Fredrik Lennartsson

Vården och omsorgen befinner sig i ett mycket ansträngt läge med hård belastning och stora påfrestningar. Vården ställer nu om resurser och personal för att hantera krisen.

Företag inom life science-industrin bidrar redan idag i det viktiga arbetet med att hantera virusutbrottet genom sina ordinarie verksamheter för att möta vårdens behov. Samtidigt kan det finnas möjlighet att personal inom industrin som har hälso- och sjukvårdskompetens kan bidra med sitt arbete direkt i hälso- och sjukvården.

Det finns redan idag många olika samarbeten mellan regioner och företag inom life science-industrin, där förutsättningarna regleras i lag och i särskilda överenskommelser. Den nya vägledningen ger ytterligare stöd för hur företag som är villiga att låta medarbetare som så önskar tillfälligt anställas i regionernas hälso- och sjukvård eller nyttjas genom inlån.

– Regioner har nu stora behov av att snabbt förstärka kompetens och bemanning i ett mycket ansträngt läge. Samtidigt har företag inom life science-industrin många medarbetare med efterfrågad hälso- och sjukvårds kompetens, som vill bidra i en svår tid. Den här vägledningen ska bidra till att det går att samarbeta snabbt och enkelt, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Det finns en stor vilja att hjälpa till hos life science-företagen, vilket syns i en uppsjö av initiativ. Med denna vägledning vill vi underlätta för dem som även önskar stötta upp genom att rycka in i vården, säger Anders Blanck, vd, Läkemedelsindustriföreningen; Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech,; Frida Lawenius, vice vd , SwedenBIO samt Therese Hazelius, vd, Swedish Labtech.

Ulrika Vestin
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!