Publicerad: 19 maj 2020

Nyhet

Säkra att deltidsbrandmännen kan få a-kassa

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna uppmanar idag regeringen att tillfälligt under 2020 undanta deltidsbrandmännens inkomst vid beräkning av a-kassa.

Joakim Larsson

Joakim Larsson

Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona − kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund skickar i dag en hemställan till regeringen om att skyndsamt fatta beslut om att deltidsbrandmäns inkomst från anställningen som räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) helt ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning under 2020. Undantaget ska gälla året ut för att säkra beredskapen under pandemin.

En deltidsbrandman har ofta en heltidsanställning hos en annan arbetsgivare eller är egenföretagare. Många varslas nu om uppsägning från sin huvudarbetsgivare på grund av pandemins konsekvenser. När dessa ska få ersättning via arbetslöshetsförsäkringen reduceras den på grund av inkomsten som deltidsbrandman. Det leder nu till att deltidsbrandmän säger upp sin anställning hos räddningstjänsten, vilket försvagar Sveriges beredskapsförmåga avsevärt.

− Räddningstjänsten förlorar personal på grund av ett regelverk i arbetslöshetsersättningen. Regeringen bör därför skyndsamt göra en tillfällig ändring som gäller året ut. Det behövs för att vi ska säkra landets räddningstjänstberedskap under pandemin, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och ordförande i Sobonas styrelse.

SKR, Sobona, Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund har vid flera tillfällen påtalat att reglerna i arbetslöshetsförsäkringen behöver ändras, eftersom de försvårar möjligheterna att rekrytera och behålla personal Frågorna utreds för närvarande av en statlig utredning.

− Det finns inte tid att vänta på en utredning, utan regeringen måste agera nu. Vi ser exempel på räddningstjänster som kan förlora upp till en tredjedel av personalen. Bemanningsläget kan bli akut, speciellt i kombination med risken för omfattande skogsbränder under sommaren, säger Joakim Larsson.

Personalförsörjningen är en av de största utmaningarna för de kommunala räddningstjänsterna. Tillsammans med MSB och de fackliga organisationerna har SKR och Sobona genomfört en rekryteringskampanj för att få fler deltidsbrandmän.

Fakta

Ungefär två tredjedelar av Sveriges kommunala räddningstjänstpersonal, ca 10 700 personer, är deltidsbrandmän (även kallade beredskapsbrandmän). De utgör en betydande del av svensk räddningstjänst. En deltidsbrandman har normalt en heltidsanställning hos en annan huvudarbetsgivare eller är egenföretagare.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!