Publicerad: 20 november 2020

Nyhet

Revisorsinspektionens krav strider mot kommunallagen

Revisorsinspektionens beslut om att kommuner och regioner måste använda auktoriserade revisorer står i konflikt med kommunallagen. Beslutet riskerar den kommunala revisionens helhetssyn.

Anders Knape

Anders Knape

Revisorsinspektionen (RI) har bestämt att revisionsföretag, som utför uppdrag åt förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner, fortsättningsvis måste bemanna uppdragen med auktoriserade revisorer. RI ska även påbörja en statlig tillsyn över dessa auktoriserade revisorer. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har dock påpekat att ställningstagandet står i strid med kommunallagens bestämmelser.

I en skrivelse betonar SKR att justitiedepartementet och finansdepartementet måste skyndsamt se över myndighetens instruktion och uppdrag så att kommuners och regioners tillgång till yrkesrevisorer med adekvat kompetens inte undermineras.

− Revisorsinspektionen utgår ifrån att all revision kan utföras på samma sätt, trots att den kommunala revisionen inte likt företagsrevision handlar om enbart ekonomisk redovisning. Kompetensen hos yrkesrevisorer måste matcha den bransch de ska granska, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommunal revision kräver bredare granskning

SKR lyfter i skrivelsen fram att en auktoriserad revisor är expert på företag och inte kommuner. De har därmed inte per definition kunskap om kommunal redovisning, där det är minst lika viktigt att granska verksamheten och kvaliteten. I kommunallagen framgår att de sakkunniga ska ha den ”insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget”.

− Just nu bemannar revisionsföretagen olyckligt om på sina kommunala uppdrag för att följa Revisorsinspektionen. Vi ser att det riskerar att sänka kvaliteten och minska helhetssynen i revisionen, säger Anders Knape.

Anna Eklöf
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!