Publicerad: 29 maj 2020

Nyhet

Resurser till tillsyn av krogar räcker inte

Regeringens förslag till tillfällig lag om en effektivare tillsyn av krogar för att minska spridningen av covid-19 är bra. Men resurserna till kommunernas tillsyn räcker inte.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

Förslaget har nu varit på remiss hos Lagrådet och andra berörda organisationer. Regeringen föreslår att kommunerna får ansvar för hela kedjan i tillsynen, från inspektion till eventuellt beslut om stängning.

- Lagförslaget leder till en effektivare tillsyn. Det är bra. Regeringen har lyssnat på flera synpunkter från SKR och kommunerna men tillsynen kräver mer resurser än vad regeringen uppskattar. Tillsynen är intensiv, den sker på kvällstid och måste genomföras av två personer samtidigt. Kommunerna behöver få full kostnadstäckning för sitt utökade ansvar, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kostnader uppgår till minst 100 miljoner kronor

Den tillfälliga lagen förslås gälla från och med den 1 juli fram till årsskiftet. Regeringen planerar att avsätta 75 miljoner kronor till kommunerna för deras arbete med tillsynen. SKR:s uppskattning är dock att lagen medför kostnader på minst 100 miljoner kronor.

- Behovet av tillsyn kommer fortsätta att vara stort för att säkra att verksamheter vidtar de åtgärder som krävs för att minska smittspridningen av covid-19, inte minst i sommar när serveringsställen väntas få fler besökare. Kommunerna kommer behöva lägga stora resurser på tillsynen under normala semestertider, säger Gunilla Glasare.

Bra att fördela pengar enligt antal serveringsställen

En förändring i förslaget är att resurser ska fördelas till kommunerna utifrån antalet serveringsställen i kommunen. Tidigare föreslogs resurser fördelas utifrån invånarantal. SKR välkomnar denna förändring eftersom den ger en rimligare fördelning mellan kommunerna.

Anna Marcusson
Handläggare

Michael Öhlund
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!