Publicerad: 3 april 2020

Nyhet

Regionerna samordnar nationella läkemedelsköp

Fyra regioner har nu fått i uppdrag från övriga regioner att köpa in de läkemedel som bedöms vara de mest centrala och kritiska för ett nationellt behov för sjukvården.

Foto

Emma Spak

21 regioner har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett nära samarbete när det gäller att säkra läkemedelsförsörjningen i Sverige relaterat till Covid-19.

Regionerna Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland (Fyrlän) har från övriga regioner fått i uppdrag att köpa in läkemedel som bedöms som de mest centrala och kritiska baserat på ökade behov.

– I det särskilda läge som vi befinner oss i med pandemin så är det bra att regionerna nu snabbt ökar möjligheterna att så långt som möjligt säkra tillgång till läkemedel till sjukvården som under rådande situation kan vara svåra att få tillgång till. Regionerna är helt överens med myndigheter, läkemedelsbranschen och SKR att det särskilda läget kräver andra åtgärder än tidigare, säger Emma Spak, sektionschef på avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läkemedelsdistributörerna, Oriola och Tamro, har fått uppdraget att se över tillgängligheten på läkemedel på en övergripande nivå. De har åtagit sig uppdraget att bistå regionerna med kommunikation, dialog, kartläggning och hantering i samband med regionernas nationella inköp.

En lista över de centrala/kritiska läkemedel som är aktuella för nationellt inköp ska tillhandahållas av (Fyrlän) till läkemedelsdistributörerna. Listan kommer att revideras över tid. Inköpsfunktionerna på de fyra regionerna kommer att kontakta respektive företag för genomförande av köp.

– Det här är ett mycket lovvärt initiativ av regionerna och SKR. Det är välkommet att regionerna nu gemensamt agerar på de utmaningar som de ser till följd av covid-19. Detta ligger också helt i linje med behoven av att hantera de utmaningar som vi ser när det gäller läkemedelsförsörjningen såväl i vardag som i kris. Regeringen kommer vid behov att se över om det behövs göras något som kan stödja eller underlätta initiativet, säger Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet.

Susanna Eklund
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!