Publicerad: 8 maj 2020

Nyhet

Regionerna i full gång med att etablera testning

Ökad testning avseende covid-19 är en mycket angelägen fråga för regionerna. Det regeringen efterfrågar är redan i rullning. Nu börjar den uppväxling som regionerna har förberett.

Marie Morell, ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation

Marie Morell

Regeringen har beslutat att tillsätta en testkoordinator med placering på Folkhälsomyndigheten. Den nya testkoordinatorn, Harriet Wallberg, ska – enligt regeringen – samordna dialogen med regionerna för storskalig testning av pågående covid-19.

− Testning är en mycket angelägen fråga och flera regioner har under de senaste veckorna gjort ett omfattande arbete för att växla upp till en storskalig testning. Nu börjar den uppväxling som regionerna har förberett, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Att öka testningen kräver förberedelser för att få en infrastruktur på plats som möjliggör storskalig testning. Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Stockholm har under de senaste veckorna byggt upp logistik för testning, bland annat utvecklat säkra flöden för egenprovtagning, så att tester kan skickas till och från de som ska provtas på ett säkert sätt. En annan flaskhals har varit bristen på tillgång till provpinnar. Regionerna har gemensamt och på kort tid sett till att själva upphandla och köpa provpinnar, så att tillgången nu är god.

− De flesta hinder för att kunna växla upp till en storskalig testning är nu lösta av regionerna. Nu har ar testningen kommit igång och kommer kunna växla upp mycket de kommande veckorna. Regionerna gör redan det regeringen säger måste göras, säger Marie Morell.

Emma Spak
Chef för sektionen för hälso- och sjukvårdsfrågor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!