Publicerad: 27 maj 2020

Nyhet

Regionerna beslutar om ansvar för provtagning

Sveriges 21 regioner har gemensamt beslutat att ta ansvar för provtagning av covid-19 för priogrupperna 1-3. Nu finns kapacitet att öka antalet tester på ett långsiktigt och robust sätt.

Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård, SKR

Emma Spak

Regionernas ställningstagande bygger på beskedet från förra veckan om att såväl beställarfunktion som logistik och testning av samtliga tre priogrupper finansieras av statliga medel och att regionerna, om de så önskar, kan kontraktera andra utförare och nyttja den testkapacitet som Folkhälsomyndigheten har säkrat på nationell nivå.

Regionerna klargör därmed genom ställningstagandet att de nu tar ansvar för att bygga upp en breddad ändamålsenlig testning av samtliga tre priogrupper. Provtagning av covid-19 är viktigt för av att minska smittspridningen, ge vård och omsorg av smittade och säkra personalförsörjningen i vård, omsorg och andra samhällsviktiga funktioner. Provtagning är därför en viktig del av regionernas arbete med pandemin.

− Regionerna tar ett tydligt ansvar och har kapaciteten och kunnandet att öka antalet tester på ett långsiktigt hållbart sätt. Det viktiga är att det sker en provtagning som är ändamålsenlig och som svarar upp mot de behov vi har i olika faser av pandemin, säger Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Beslutet om den gemensamma inriktningen fattades den 26 maj 2020 av samtliga regiondirektörer efter beredning av regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!