Publicerad: 22 december 2020

Nyhet

Regeringen måste agera mot EU-direktiv om minimilöner

Parterna på svensk arbetsmarknad uppmanar i ett öppet brev regeringen att agera kraftfullt för att stoppa EU-kommissionens förslag om minimilöner.

Anders Knape

Anders Knape

– Det är med stor oro vi ser att regeringen inte agerar kraftfullt mot förslaget utan snarare med försiktighet och passivitet. Regeringen behöver bedriva ett mycket mer aktivt påverkansarbete mot andra medlemsländers regeringar och parlament i detta skede av subsidiaritetsprövningar och inledande rådsdiskussioner, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner.

Parterna på svensk arbetsmarknad är helt eniga om att minimilönedirektivet utgör ett allvarligt hot mot den svenska kollektivavtalsmodellen. Parterna bjuder därför in statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark till brådskande överläggningar om regeringens strategi för att stoppa EU-kommissionens förslag till minimilönedirektiv.

Niclas Lindahl
Förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!