Publicerad: 16 juli 2020

Nyhet

Regeringen har lyssnat på kommunerna inför skolstart

Regeringen meddelar att det kommer att vara möjligt för gymnasieskolor att kombinera undervisning på plats i skolans lokaler med fjärr- eller distansundervisning. SKR välkomnar beskedet.

Maria Caryll.

Maria Caryll.

Regeringen har idag beslutat att det kommer att vara möjligt för gymnasieskolor att bedriva delar av undervisning på distans under hösten, om det är motiverat utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten rörande kollektivtrafiken.

– Det är ett välkommet besked. Vi har tillsammans med våra medlemmar lyft frågan eftersom vi ser att det finns utmaningar gällande risk för trängsel i kollektivtrafiken. Beskedet visar på lyhördhet, och är ett bra exempel på en fungerande dialog mellan oss som medlemsorganisation, staten och kommunerna. Något vi sett flera exempel på inom skolområdet under våren, säger Maria Caryll, chef för utbildningssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Maria Caryll
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!