Publicerad: 17 augusti 2020

Nyhet

Reformering av skolan måste hålla ihop

Betygsutredningen har idag presenterat sina förslag. Betygssystemet är en komplex fråga och det är viktigt att en eventuell reform ges den tid och vikt den förtjänar.

Illustration av ett klassrum.

Den av regeringen tillsatta Betygsutredningen har arbetat sedan april 2018. Utredningen har haft i uppdrag att utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan införas på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt att lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla skolformer.

– Det viktigaste i en eventuell betygsreform är att det blir rätt snarare än snabbt. Betygssystemet är en komplex fråga som berör alla delar av skolan – elever, lärare, föräldrar och skolhuvudmän. Just nu ligger många intressanta men omfattande förslag till reformer på regeringens bord. Det är viktigt att de förslag som genomförs harmonierar så att vi får en sammanhållen reformering av skolan, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Under utredningens förlopp har SKR haft nära dialog med kommunerna

– Vi ser fram emot att utredningen skickas på remiss så att vi tillsammans med våra medlemmar kan bidra till ett gediget underlag inför det fortsatta arbetet, säger Per-Arne Andersson.

Jonas Finnman
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!