Publicerad: 14 juni 2020

Nyhet

Positivt med statligt stöd till regionala flygplatser

SKR ser positivt på dagens besked från regeringen om ett tillfälligt krisstöd till de regionala flygplatserna, som går med kraftiga underskott i spåren av covid-19.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

− De regionala flygplatserna räknar med stora underskott till följd av covid-19 och på många håll riskerar flygplatser att stängas. Dagens besked är en viktig signal om att staten nu tar ett utökat ansvar över flygtransporterna i hela landet, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förslaget från regeringen, Centerpartiet och Liberalerna innebär ett tillfälligt ökat driftstöd under 2020 till de regionala flygplatserna på 100 miljoner kronor för att mildra effekterna av coronapandemin. Trafikverket föreslås få i uppdrag att hantera och betala ut det ökade driftstödet till kommunerna, som sedan slutligt betalar ut stödet till sina flygplatser under året. Krisstödet är välkommet, men kommer inte att täcka det beräknade underskottet för flygplatserna. För att säkra flygtransporterna i hela landet krävs mer resurser och fler åtgärder.

De regionala flygplatserna är avgörande för samhällets krisberedskap och används till att genomföra akuta patientflygningar och flygtransport för myndigheter som exempelvis Sjöfartsverket, Kustbevakningen och MSB.

− Vi kan inte riskera att stå utan fungerande landningsbanor någonstans i landet för dessa rent livsviktiga flygningar. För att säkerställa samhällets krisberedskap behöver i princip alla statliga och regionala flygplatser vara beredskapsflygplatser med ekonomisk ersättning från staten, säger Gunilla Glasare.

Ulrika Appelberg
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!