Publicerad: 12 maj 2020

Nyhet

Positivt med 3 miljarder till kollektivtrafiken

SKR välkomnar att regeringen, med anledning av coronaviruset, avsätter tre miljarder kronor i tillfälligt stöd till kollektivtrafiken.

Resandet med kollektivtrafiken har minskat kraftigt under coronapandemin och innebär minskade biljettintäkter om cirka en miljard kronor per månad för regionerna. Intäktsbortfallen bidrar till stora underskott i regionerna i år, visar Ekonomirapporten som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i dag, måndag.

- Det är positivt att regeringen skjuter till resurser till kollektivtrafiken, även om stödet inte garanterat ersätter de minskade intäkterna för hela den period som pandemin pågår. SKR arbetar för att staten ska ersätta regionerna fullt ut för intäktsbortfallen och vi avser ha fortsatt dialog med regeringen om förnyade stöd längre fram, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!