Publicerad: 12 juni 2020

Nyhet

Positivt besked om 150 miljoner i stöd till kulturen

SKR välkomnar att regeringen ser den svåra situation som många regionala och kommunala kulturverksamheter befinner sig i. Det är ett viktigt besked för Sveriges kulturliv.

Katrien Vanhaverbeke

Katrien Vanhaverbeke

− Ett positivt besked som betyder mycket för väldigt många. Kulturverksamheter har på många håll helt förlorat sina intäkter under pandemin. SKR har drivit på för att staten ska skjuta till medel som även inkluderar kommunala och regionala verksamheter och välkomnar nu att det hörsammats, säger Katrien Vanhaverbeke, chef på sektionen för lokal och regional utveckling.

Kulturlivet runt om i landet har drabbats hårt i spåren av pandemin. Enbart för verksamheterna inom kultursamverkansmodellen och för Region Stockholm, som står utanför modellen, uppskattar SKR att intäktsförlusterna uppgår till över 500 miljoner kronor om restriktionerna fortsätter under hela 2020. Tack vare stora åtgärder inom verksamheterna uppskattas nettoförlusten att minskas till 300 miljoner kronor i år.

Regeringens aviserade tillskott om 150 miljoner kronor täcker upp ungefär hälften av den beräknade nettoförlusten. Det är ett viktigt besked till många av de kulturverksamheter som just nu har det svårt. Samtidigt ser SKR att svårigheterna kommer att fortsätta under 2021 för många verksamheter.

− Stödet kommer att göra skillnad för många verksamheter i landet, men vi ser samtidigt stora utmaningar även kommande år. Det är därför av största vikt att staten stärker upp kultursamverkansmodellen långsiktigt, säger Katrien Vanhaverbeke.

Louise Andersson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!