Publicerad: 3 februari 2020

Nyhet

Positivt att fler får möjlighet att ge betyg i åk 4

SKR har lämnat synpunkter på hur försöket med betyg i årskurs 4 kan permanenteras. SKR är i huvudsak positiv, men motsätter sig att beslutet om betygssättning eller ej ska ligga på skolnivå.

Anders Knape.

Anders Knape.

SKRs styrelse har fattat beslut om remissvar på regeringens förslag att göra det möjligt för fler skolor att sätta betyg från årskurs 4.

– Det är positivt att de begränsningar som har funnits i försöksverksamheten tas bort, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Enligt regeringens förslag ska antalet skolor som deltar i försöksverksamheten inte längre begränsas till högst 100 skolor. Även begränsningarna avseende antal deltagande skolor hos varje deltagande huvudman tas bort. Från och med 2021 föreslås möjligheterna att sätta betyg från årskurs 4 skrivas in i skollagen och skolförordningen. Det innebär att fler skolor ges möjlighet att arbeta med betyg även i årskurs 4 och årskurs 5.

Regeringen föreslår även att beslut om att sätta betyg från årskurs 4 ska fattas av den enskilda skolan, och inte som idag, av huvudmannen. SKR motsätter sig det förslaget och menar att beslut om betygssättning eller ej bör ligga kvar hos huvudmannen och inte flyttas till skolnivå.

– Förslaget skulle innebära att beslut om betyg eller ej skulle kunna omprövas vid varje rektorsbyte. Det riskerar att göra tillvaron ryckig för elever och lärare på den enskilda skolan, fortsätter Anders Knape. Stabila förutsättningar är något som främjar goda resultat, och det är huvudmannens ansvar att ge förutsättningar för sådana stabila förutsättningar, säger Anders Knape.

Bodil Båvner
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!