Publicerad: 19 november 2020

Nyhet

Pandemin har inte ändrat värderingar

Sverigestudien som genomförs vartannat år ger en bild av invånarnas värderingar. I höst har ytterligare en studie gjorts som visar att grundläggande värderingar inte ändrats trots pandemin.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Vergenta och Gullers Grupp gör Sverigestudien för att få en bild av vilka värderingar som finns i Sverige – vilka värderingar man har av sig själv, arbetsplatsen och av samhället både på nationell och lokal nivå. Årets planerade mätning genomfördes i februari, precis innan coronapandemin kom till Sverige. En extra mätning genomfördes under hösten för att ta reda på om och i så fall hur den påverkat människors värderingar.

Relationer värderas högre

Extramätningen visar att pandemin inte har ändrat svenskarnas grundläggande värderingar trots att vi ändrat vårt sätt att leva och arbeta. Några förändringar går dock att utläsa. Relationer har blivit viktigare och där är familjen för många den viktigaste grunden. Medkänsla och anpassningsbarhet har ökat och många som arbetar hemma saknar arbetsplatsens gemenskap. Särskilt intressant för offentlig sektor är att dess medarbetare beskriver att samarbete och ansvar har fått en tydligare innebörd.

Könsskillnader i synen på kommunen

SKR kunde även, utifrån en fördjupning i studien, finna skillnader kring hur kvinnor och män ser på kommunen som man bor i. Kvinnor använder fler värderingar/egenskaper/beteenden som har en positiv innebörd så som exempelvis utbildningsmöjligheter, entreprenörskap, miljömedvetenhet och mångfald. För kvinnor toppade ordet utbildningsmöjligheter listan medan det för männen var ordet byråkrati. Flera värderingar är också gemensamma, som till exempel resursslöseri, osäkerhet om framtiden, arbetslöshet och våld och brott. Könsskillnaderna suddas dock helt ut vid urval av värderingar som beskriver vad som krävs för att kommunen ska fungera som bäst och prestera optimalt.

Christine Feuk
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!