Publicerad: 20 november 2020

Pressmeddelande

Överenskommelse om testning och smittspårning förlängs

Regeringen och SKR har kommit överens om att förlänga sin överenskommelse om testning och smittspårning. Den förlängda överenskommelsen gäller för hela 2021.

Marie Morell Lena Hallengren

Marie Morell Lena Hallengren

Sverige behöver även fortsatt kunna upprätthålla en storskalig testning och smittspårning av covid-19 som viktiga verktyg för att bekämpa smittspridningen i landet. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har därför kommit överens om att förlänga sin överenskommelse om testning och smittspårning. Den förlängda överenskommelsen gäller för hela 2021 och innebär att staten tar kostnaderna och bidrar genom Folkhälsomyndighetens nationella testkapacitet. Regionerna åtar sig att utföra testningen och smittspårning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Testning för aktiv infektion är avgiftsfri för den enskilde, och regionerna kan testa brett och få ersättning av staten för detta. Regeringen kommer även att ersätta regionerna för antikroppstestning av personer som misstänks ha haft covid-19. Sådan testning ska vara kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg samt brukare i särskilt boende och hemtjänst. Övriga i befolkningen erbjuds antikroppstestning mot egenavgift.

– En ändamålsenlig testning är viktig för att kunna minska smittspridningen av covid-19 och vi har de senaste månaderna sett en mycket stor kapacitetsökning. Den här överenskommelsen tydliggör på ett bra sätt ansvar, roller och finansiering mellan de aktörer som har ett gemensamt ansvar för testverksamheten, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

– Jag är glad att vi är överens med Sveriges Kommuner och Regioner om hur vi kan upprätthålla en storskalig testning och smittspårning även under nästa år. Utöver det grundläggande i att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när man är sjuk, så är storskalig testning och smittspårning viktiga verktyg för att pressa ner smittan, säger socialminister Lena Hallengren.

I nuläget är genom budgetpropositionen för 2021 två miljarder kronor avsatta till testning, smittspårning och utbrottshantering för 2021. Regeringen följer resursbehovet noga och har bland annat en tät dialog med Folkhälsomyndigheten om eventuella ytterligare behov av resurser till testning och smittspårning.

– Det är högprioriterat för regeringen att även under 2021, om smittläget fortsatt kräver det, säkra resurser för en fortsatt storskalig testning och smittspårning, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Inom ramen för de avsatta medlen öronmärks 250 miljoner kronor för första kvartalet 2021 till smittspårning och utbrottshantering, varav 30 miljoner till regiongemensamma digitala lösningar för att boka testning. Parterna är överens om att avsikten är att vid behov förlänga denna satsning med motsvarande belopp per kvartal för resterande del av 2021 under förutsättning att riksdagen avsätter medel för ändamålet.

Förlängningen av överenskommelsen mellan regeringen och SKR avser perioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2021. Överenskommelsen förutsätter att riksdagen avsätter medel för ändamålet under 2021.

Fakta

Sedan den 11 juni 2020 ingår staten och SKR en överenskommelse om testning och smittspårning. Det gemensamma beslutet att förlänga överenskommelsen för 2021 bidrar till att ge långsiktiga förutsättningar för att bibehålla en storskalig testning, smittspårning och utbrottshantering.
Den 19 november beslutade regeringen även att förlänga Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja regionerna i arbetet med en storskalig testning. Uppdraget förlängs till att omfatta hela 2021.

Emma Spak
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!