Publicerad: 5 april 2020

Nyhet

Överenskommelse om inlåning av vårdpersonal

Läkare och fysioterapeuter som är verksamma enligt den nationella taxan kan efter en överenskommelse nu stötta regionerna i den akuta situationen med covid-19-patienter.

Fredrik Lennartsson.

Fredrik Lennartsson.

Den nationella taxan reglerar regionernas uppdrag och ersättning för privata läkare och fysioterapeuter. Sveriges Kommuner och Regioner, Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund är nu överens om att nuvarande situation, och det behov av kompetens regionerna nu har, innebär att läkare och fysioterapeuter kan inlånas av regionerna utan att avtalen med dem bryts.

– Nu vänder vi på alla stenar för att säkerställa att vården har tillräckligt med personal på rätt plats. Det här är en viktig överenskommelse som innebär att många läkare och fysioterapeuter som i dag är verksamma enligt den nationella taxan kan stötta regionerna där de största behoven finns i det här mycket ansträngda läget, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läkare och fysioterapeuter verksamma enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF) skulle i den akuta situation som uppstått med anledning av covid-19 pandemin kunna utgöra ett mycket värdefullt bidrag till regionernas kompetensförsörjning.

Sveriges Kommuner och Regioner, Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund har tillsammans tagit fram en vägledning kring hur en regionens inlån av läkare och fysioterapeuter enligt taxelagstiftningen kan regleras. Det kan antingen handla om tillfällig anställning eller uppdragstagande. När pandemin är över kan läkarna och fysioterapeuterna fortsätta sin verksamhet som tidigare.

– Läkare som är verksamma på nationella taxan står beredda att ge sitt bidrag för att hantera pandemin. Genom ”Överenskommelsen om inlåning av vårdpersonal” ställer taxeläkarna sig till förfogande för att höja regionernas kompetensförsörjning. När situationen återgår till det normala och behovet av extra kompetensförsörjning minskar kommer läkare verksamma på nationella taxan att kunna återgå till sina etableringar och vanliga verksamhet, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

– För oss är det naturligt att i detta läge göra det vi kan för att hjälpa till i den extraordinära situation vi befinner oss i. Många fysioterapeuter på nationella taxan har få eller inga patientbesök på grund av coronaepidemi. Genom denna överenskommelse kan regionerna låna in fysioterapeuter som normalt arbetar på nationella taxan och på så sätt kan de göra stor nytta och hjälpa till inom hälso- och sjukvården, säger Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal.

Fakta

2018 fanns det drygt 2200 läkare och fysioterapeuter i Sverige som omfattades av den nationella taxan.

Olle Olsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!