Publicerad: 11 juni 2020

Pressmeddelande

Överenskommelse om genomförande av ökad testning klar

Regeringen och SKR är nu överens om att staten tar kostnaderna samtidigt som regionerna åtar sig att utföra testningen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Marie Morell Lena Hallengren

Marie Morell Lena Hallengren

Sverige behöver en utökad testning avseende covid-19, som en del i arbetet med att stoppa smittspridningen i landet.

Regeringen åtar sig att betala för all testning av personer med symptom för aktiv infektion. Den medicinska bedömningen som krävs för att få ett sådant test behöver inte innebära ett läkarbesök utan kan till exempel utgöras av en digital kontakt eller annan lösning. Detta för att underlätta och påskynda hanteringen i hälso- och sjukvården så att onödiga flaskhalsar inte skapas.

Testning för aktiv infektion är avgiftsfri för den enskilde, och regionerna kan testa brett och få ersättning av staten för detta. Regeringen kommer även att ersätta regionerna för antikroppstestning av personer som misstänks ha haft covid-19. Sådan testning ska vara kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg samt brukare i särskilt boende och hemtjänst. Övriga i befolkningen erbjuds antikroppstestning mot egenavgift.

− Regionerna tar ett stort ansvar för testningen. Genom den här överenskommelsen kan testningen och smittspårningen öka på ett långsiktigt hållbart sätt. Testningen måste alltid vara ändamålsenlig och behoven kommer variera mellan olika regioner och över tid, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

− Jag är glad att vi nu kan sätta punkt för de otydligheter som rått kring testning och hoppas detta verkligen ska bli ett startskott för att möjliggöra storskalig testning, samtidigt som vi också tar hänsyn till utvecklingen i pandemin och regionala skillnader, säger socialminister Lena Hallengren.

Som stöd till regionernas smittspårningsarbete avsätter regeringen en särskild smittspårningsmiljard. Behovet av extra resurser kan till exempel handla om att det behövs anställas personer som kan bidra i smittspårningsarbetet eller andra merkostnader.

Emma Spak
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!