Publicerad: 13 maj 2020

Nyhet

Överenskommelse mellan SKR och Famna om vägledning

SKR och Famna har kommit överens om en ny vägledning till stöd för kommuner, regioner och idéburna välfärdsföretags samverkan.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Hälso- och sjukvården befinner sig i ett mycket ansträngt läge. Vården behöver nu ställa om resurser och personal för att hantera Coronapandemin. De idéburna välfärdsföretagen utgör en viktig resurs i omsorgen och vården och bidrar redan idag i arbetet med att hantera virusutbrottet.

I en del kommuner och regioner saknas idag vägledning i befintliga avtal om de idéburna aktörernas roll, ansvar och förutsättningar att bidra med personal och andra resurser i extraordinära situationer. Både kommuner, regioner och vårdföretag har efterfrågat en vägledning. Därför har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, tillsammans tagit fram en sådan så att idéburna aktörer kan bidra på olika sätt under den pågående pandemin. Hur insatserna ska se ut avgörs av regionernas behov utifrån den aktuella situationen.

– Nu tillvaratar vi alla goda krafter för att säkerställa att vården har tillräckligt med personal på rätt plats. Det här är en viktig överenskommelse som innebär att många idéburna aktörer nu kan stötta kommuner och regioner i det här mycket ansträngda läget, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Våra medlemmar är djupt engagerade i att hantera pandemin och samarbetet med SKR är en viktig pusselbit för att det ska kunna fungera på bästa sätt. Personalens kompetens och utrustning vid fronten av vården och omsorgen är nyckeln till framgång, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna.

Olle Olsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!