Publicerad: 22 december 2020

Nyhet

Otillräckliga medel i överenskommelse om civilt försvar

SKR förlänger överenskommelsen med MSB om kommunernas arbete med civilt försvar. Dock tas inga nya steg i utvecklingen eftersom staten inte tillför kommunerna nya resurser.

Anders Knape

Anders Knape

− I regeringens totalförsvarspropositionen läggs mycket resurser på statliga myndigheters arbete med civilt försvar, men inget mer på kommunernas beredskap. Samtidigt vet vi att de statliga myndigheterna har stora förväntningar på att kommunerna ska ta sig an nya uppgifter inom allt från livsmedelsförsörjning till stöd till Försvarsmakten, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse har fattat beslut om att förlänga den befintliga överenskommelsen med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete med civilt försvar till och med 2021. Kommunerna ska under 2021 fokusera på kunskapshöjning om totalförsvar, säkerhetsskydd samt krigsorganisation och dess bemanning.

Inga nya medel till kommunerna

Ett skäl till förlängningen är att hanteringen av coronapandemin lett till att många kommuner under 2020 inte har kunnat genomföra alla uppgifter i överenskommelsen för perioden 2018-2020. Men förlängningen beror också på att regeringen i höstens totalförsvarsproposition inte avsatte några ytterligare medel till kommunerna för arbetet med civilt försvar. Därmed finns det inte några förutsättningar för kommunerna att ta nya utvecklingssteg.

Den nuvarande ersättningen till kommunerna är på totalt 100 miljoner kronor per år, vilket innebär cirka 200 000 kronor för en kommun med 16 000 invånare. En kommun förväntas alltså genomföra en återuppbyggnad av det civila försvaret med en kvarts heltidstjänst.

− Dessa medel räcker inte ens till att starta upp arbetet med civilt försvar, än mindre till att utveckla och förvalta det. Det är en tydlig signal från regeringen att kommunerna inte är prioriterade i arbetet med det civila försvaret, säger Anders Knape.

Fakta

Under 2021 ökas anslagen för det civila försvaret med 1 miljard kronor för att stegras upp till 3,8 miljarder kronor 2025. Enligt Totalförsvarspropositionen och de besked som SKR har fått från Regeringskansliet ska inga av dessa medel gå till kommunerna som ersättning för de uppgifter som åligger dem enligt Lagen om extraordinära händelser (LEH). Enligt LEH ska kommunerna få ersättning för sina förberedande uppgifter.

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!