Publicerad: 30 april 2020

Nyhet

Ordning och reda främjar integrationen

Idag meddelade Migrationsverket vilka områden som kommer att omfattas av begräsningar för asylsökande att bo i eget boende. SKR kommer noga följa hur reformen bidrar till en bättre ordning i mottagandet.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

I den första anmälningsomgången har 25 av 32 kommuner anmält att delar av kommunen eller hela kommunen ska omfattas av det nya regelverket som innebär att asylsökande som ändå väljer att bosätta sig i dessa områden förlorar sin dagersättning.

− Det är bra att kommunerna själva bestämmer hur mottagandet ska ordnas i den egna kommunen. Kommunerna har kunskapen om vilka följder ebo får lokalt. SKR ser detta som ett första steg för ett bättre organiserat mottagande och vill att regelverket utvidgas till att omfatta alla kommuner och även mottagandet efter uppehållstillstånd, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Nej till ebo är inte ett nej till flyktingmottagande

SKR har tillsammans med kommunerna under en lång tid drivit frågan om att reglerna för eget boende (ebo) ska ses över. Majoriteten av alla asylsökande väljer eget boende (ebo) framför Migrationsverkets boenden (abo). Det har medfört en ojämn fördelning av mottagandet över landet och bidragit till ökade problem med trångboddhet, upprepade flyttar och segregation.

− Kommuner som nu begränsar ebo-mottagandet vill ha en bättre ordning och reda i mottagandet och kommer att fortsätta att ta emot nyanlända genom bosättningslagen. På det här sättet kan fler nyanlända får mer ordnade boendeförhållanden. Inte minst barn och unga får tryggare förhållanden och bättre förutsättningar att klara skolan, säger Per-Arne Andersson.

Att en kommun tar emot färre nyanlända genom ebo innebär att fler nyanlända kommer att anvisas enligt bosättningslagen. Bosättningslagen, som fördelar nyanlända med uppehållstillstånd till landets alla kommuner, gäller inte personer som bott i ebo under asyltiden. Eftersom ebo-mottagandet idag är koncentrerat till vissa kommuner har bosättningslagen endast delvis bidragit till en jämnare fördelning.

Genomförande och uppföljning viktigt

− Ebo-begräsningar i vissa områden innebär att samtliga asylsökande måste redovisa den adress man faktiskt bor på. Det är positivt eftersom det kan bidra till att samhället bättre kan nå asylsökande med information och insatser, och även motverka olaglig handel med adresser. Det är därför viktigt att Migrationsverket har resurser och mandat att kontrollera och neka adresser som uppenbart inte är en bostadsadress, säger Per-Arne Andersson.

SKR kommer noggrant följa genomförandet och effekterna av ebo-reformen. Till exempel för att se om asylsökande, trots att de inte får rätt till dagersättning, ändå väljer att bosätta sig i områden som omfattas av de nya reglerna. Under regeringens arbete med de nya reglerna har SKR pekat på vikten av att asylsökande ges tydlig information om vad ebo innebär och att ett offentligt ordnat boende, till skillnad mot idag, bör vara huvudspåret i asylmottagandets organisering.

Fakta

Från den 1 juli 2020 kommer asylsökandes möjligheter att flytta till eget boende (ebo) i vissa områden att vara begränsade.

32 kommuner har fått anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen:

Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, Nyköping, Perstorp, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala, Västerås, Växjö, Åstorp och Örebro.

I den första anmälningsomgången har 25 kommuner anmält att delar av kommunen eller hela kommunen ska omfattas av det nya regelverket.

Karin Perols
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!