Publicerad: 26 april 2020

Nyhet

Öppna skolor får bedriva fjärr- och distansundervisning

Även öppna skolor får nu möjlighet att erbjuda fjärr- och distansundervisning om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är närvarande i skolan.

Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning

Mats Gerdau

– Vi välkomnar regeringens beslut som möjliggör en mer flexibel undervisning. Dagens besked kommer att underlätta för exempelvis elever som i vanliga fall skulle gå i skolan, men som följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och exempelvis stannar hemma med milda symptom, säger Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning.

Den utvidgade möjligheten till fjärr- och distansundervisning kan tillämpas om lärare eller elever inte är närvarande i skolans lokaler med anledning av att de följer eller har följt en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. Det finns inte någon skyldighet för en huvudman att tillämpa dessa bestämmelser utan det är fråga om en möjlighet.

– Hur lärares arbete ska organiseras om vissa elever ges fjärr- eller distansundervisning medan andra elever får undervisning i skolan, är en fråga som behöver lösas lokalt och i dialog mellan rektor och medarbetare. Det är viktigt att värna lärares arbetsbelastning, säger Mats Gerdau.

– Allt är inte som vanligt den här våren. Det krävs en extra flexibilitet att kunna möta behov och lösa situationer pragmatiskt vartefter de uppstår. Verksamheten måste fungera så bra som möjligt för elever, vårdnadshavare och medarbetare. Vi huvudmän behöver också ha ett särskilt fokus på de mest utsatta eleverna, säger Mats Gerdau.

Maria Caryll
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!