Publicerad: 31 mars 2020

Nyhet

Omställningsstöd avgörande för kommuners ekonomi

Sverige står inför en allvarlig utmaning med rekordhöga varsel. De satsningar som regeringen presenterat kan rusta individer och kommuner och stärka omställningsförmågan.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

Regeringen och samarbetspartierna presenterade igår flera förslag för att möta den ökande arbetslösheten samt att stärka möjligheterna till utbildning. SKR ser positivt på att regeringen hörsammat flera av våra förslag och synpunkter.

− Det här är viktiga satsningar för de som blir arbetslösa i spåren av Covid-19. De som tappar sin inkomst behöver få tillfälligt stöd, och det är bra med insatser som gör att individer inte tvingas in i ekonomiskt bistånd, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Öppnar upp för fler i yrkesutbildning

Ökad arbetslöshet innebär påfrestningar för enskilda individer men också för kommuner. Men samtidigt som det finns en risk för ökad arbetslöshet finns ett stort behov av personal inom bland annat välfärdsområdet.

− Vuxenutbildningen har alltid utvecklas i takt med det svenska samhället och hur omvärlden har förändrats. Regeringens besked om att slopa den 50 procentiga kommunala medfinansieringen för yrkesvux kommer att få snabb effekt och möjliggöra för fler vuxna att läsa en yrkesutbildning, säger Per-Arne Andersson.

Behov av sammanhållet system

SKR menar att det är bra med satsningarna på utbildning men understryker att det behövs ett mer sammanhållet system framöver kring utbildning för arbetslösa. Detta behöver innefatta en analys av hur utbildning kopplad till arbetsmarknads-, närings- och utbildningspolitik samt folkbildningens område ska samspela framöver.

En viktig del i detta är att se över möjligheter till studiefinansiering i de olika insatserna och att det finns konkreta verktyg för kommunerna att kunna rekrytera till studier som till exempel studiestartsstödet som kan utvecklas ytterligare.

− För att klara stödet till arbetslösa och få till en bra kompetensväxling kommer Arbetsförmedlingen och kommunerna behöva arbeta allt närmare de kommande åren. Här vilar ett stort ansvar på Arbetsförmedlingen centralt att skapa en lokal förankring i hela landet. Det är positivt med fler extratjänster, likaså satsningen på feriejobb. Men som vi sagt tidigare är det viktigt att kommunerna får långsiktiga planeringsförutsättningar, säger säger Per-Arne Andersson. 

Kristina Cunnigham
Samordnare

Roy Melchert
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!