Publicerad: 22 maj 2020

Nyhet

Ökad tydlighet krävs om yrkesvux och feriejobb

Regeringen har gjort flera satsningar för att möta behov av omskolning och kompetensutveckling, bland annat på yrkesvux. Men det behövs mer för att ge önskad effekt och det är bråttom.

Per-Arne Andersson, avdelningschef utbildning och arbetsmarknad SKR

Per-Arne Andersson

− De ökade behoven av kompetensutveckling och omskolning är en stor utmaning. Därför krävs det att regeringen är tydligare med hur reformer och medel ska användas, säger Per- Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR är positiv till den satsning på regional yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux) som kom i mars i år och som innebär 1 500 nya platser, ytterligare 700 miljoner kronor samt att kravet på kommunernas medfinansiering tas bort för 2020. Men sommaren och planeringen för hösten står för dörren och kommunerna behöver omgående få information om hur satsningarna på yrkesvux 2020 ska hanteras.

− Runt om i landet pågår antagningarna till kursstarter till sommaren och början av hösten, samtidigt planeras för höstens platser. Det måste nu ske utan att kommunerna vet hur exempelvis antalet nya platser ska hanteras, säger Per- Arne Andersson.

För att få full effekt av satsningen på yrkesvux för 2020 behövs den kommunala medfinansiering slopas även för 2021, eftersom många utbildningar som startar i höst kommer att pågå även under 2021. Att kommunerna ska finansiera medfinansiera till 30 procent, som föreslås nu, kommer innebära att färre individer får möjlighet att studera.

− Fler individer ska få studera, det är vi alla överens om. Men då måste vi tillsammans snabbt lösa praktiska frågor om regelverk. Inte minst gäller det för att satsningen på det så kallade äldreomsorgslyftet ska kunna komma verksamheterna till del så fort som möjligt. säger Per- Arne Andersson.

Regeringens satsning på feriejobb är positiv, eftersom situationen i år gör att det är svårare att hitta feriejobb till ungdomar. Men satsningen behöver kompletteras för att kommunerna ska kunna använda alla de extra medel regeringen aviserat.

− Lösningar vi ser är att regeringen tydliggör möjligheterna för att kommuner via föreningsbidrag kan ge föreningar stöd för att anställa unga i feriejobb. För att fler ungdomar ska kunna få ett feriejobb i sommar behöver regeringen ge besked senast före utgången av maj, helst tidigare, säger Per- Arne Andersson.

Roy Melchert
Sektionschef arbetsmarknadsfrågor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!