Publicerad: 4 november 2020

Nyhet

Ökade medel för hanteringen av coronaviruset

SKR välkomnar regeringens besked om ytterligare 10 miljarder kronor för att täcka merkostnaderna för att hantera coronaviruset i hälso- och sjukvården och omsorgen.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Fram till och med sista november beräknas kommunernas och regionernas ansökningar om merkostnader för hälso- och sjukvård och omsorg till följd av pandemin landa på cirka 16,5 miljarder kronor, enligt en tidig prognos. Kostnaderna har därmed inte sett ut att täckas av de hittills aviserade statliga medlen på 10 miljarder kronor. Under tisdagen aviserade regeringen att tillskottet kommer att dubbleras så att det totalt finns 20 miljarder kronor för att kompensera kommunsektorns extra kostnader.

− De utökade medlen för merkostnader är välbehövliga – inte minst nu när vi ser att smittspridningen åter tar fart och ger ökad belastning på bland annat sjukvården. Vi ser också att det finns anledning att utöka ansökningstiden från sista november till att gälla året ut för att ge en trygghet för kommuner och regioner att arbeta vidare med pandemin, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringen har också avsatt ytterligare 3 miljarder kronor till testning för covid-19 under 2020 inom ramen för den överenskommelse om testning och smittspårning som har ingåtts med SKR.

SKR påpekar också att kollektivtrafiken dras med stora intäktsbortfall och därmed har behov av ökat statligt stöd.

− Den utökade smittspridningen ställer krav på hög turtäthet inom kollektivtrafiken samtidigt som intäktsbortfallet beräknas bli 7,5 miljarder kronor i år, säger Annika Wallenskog.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!