Publicerad: 2 december 2020

Pressmeddelande

Ökad digitalisering och minskat IT-krångel

Välfärdskommissionen presenterar idag en av sina första leveranser – en avsiktsförklaring mellan regeringen och SKR om ökad digitalisering och minskat IT-krångel.

Syftet med avsiktsförklaringen är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt förbättra arbetsmiljön i välfärden.

De senaste decennierna har en ökad digitalisering påverkat samhällets alla verksamheter. Det gångna året har visat vilka möjligheter den nya tekniken medför, men också vilka begränsningar den innebär.

– Många som arbetar i välfärden – undersköterskor, lärare, socionomer – upplever att tekniken skapar krångel och merarbete snarare än frigör tid och underlättar. Då är det viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för att hitta långsiktigt hållbara lösningar som minskar den administrativa bördan för personalen i välfärden och förbättrar tillgängligheten och kvaliteten för medborgarna, säger finansminister Magdalena Andersson.

Avsiktsförklaringen som regeringen och SKR har tagit fram innebär att stat, kommuner och regioner ska verka för att utveckla den digitala infrastrukturen i välfärden. Det kan handla om att medarbetare till exempel ska kunna få information från eller tillgång till digitala tjänster hos en annan myndighet. Det kan också handla om elektroniska tjänstelegitimationer, gemensamma tekniska standarder och säkra meddelanden mellan dem som arbetar i kommuner, regioner och på myndigheter.

– På samma sätt som man för 100 år sedan hanterade det orimliga med att ha olika spårvidd på järnvägsspåren i olika delar av landet, ska vi nu se till att vi har gemensamma standarder för digitaliseringen i välfärden, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Målet är att arbetet ska resultera i en gemensam syn på vad som bör omfattas av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, en modell för samarbete mellan stat, kommuner och regioner samt en prioritering och handlingsplan för att nå dit.

– Att utveckla välfärden är ett delat ansvar mellan staten, regionerna och kommunerna. Regeringen och SKR är nu överens om att arbeta gemensamt för att etablera en process mellan staten, kommuner och regioner för utveckling och införande av en långsiktigt hållbar digital infrastruktur som stödjer fortsatt hög kvalitet i skola, sjukvård, äldreomsorg och andra välfärdsverksamheter, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Initiativet bygger på ett förslag från Välfärdskommissionen, som regeringen inrättade tidigare i år. Kommissionens uppdrag är föreslå åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Förutom representanter för regeringen och SKR, ingår även Kommunal, TCO och Saco.

Patrik Sundström
Programansvarig

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!