Publicerad: 7 februari 2020

Nyhet

Nytt avtal ska ge fler förskolor

Elva företag tilldelas i dag ramavtal i en upphandling av förskolebyggnader. Avtalet ska göra det enklare för kommuner att beställa förskolor med hög kvalitet.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört upphandlingen av det nationella ramavtalet i ett samarbete.

SKR beräknade i fjol att det behöver byggas över 700 förskolor fram till år 2022.

– Vi vet att många kommuner står inför att bygga nya förskolor. Att projektera och upphandla förskolor kräver mycket tid, resurser och specialistkompetens. Vi är därför glada att vi nu har upphandlat ett ramavtal som förenklar och effektiviserar byggandet av förskolor med hög kvalitet. Avtalet låter kommuner beställa prispressade byggnader i olika storlekar som kan anpassas till lokala behov, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR.

– Detta är ett bra exempel på hur vi som nationell inköpscentral kan vara ett verktyg för att möta viktiga utmaningar för många kommuner genom att skapa nya spännande ramavtalsområden, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på SKL Kommentus.

Barnens och verksamheternas behov i fokus

Ramavtalet erbjuder nyckelfärdiga, permanenta byggnader och har tagits fram med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus. Förskolorna har en bra energiprestanda. Kommunerna besparas mycket tid och resurser av att byggnaderna redan projekterats. Byggnaderna bedöms ha en lägre kostnad än unikt projekterade förskolor och kostar från cirka 18 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea.

– Vi har haft dialog med representanter för förskolor, lokalförvaltare, tekniska konsulter och potentiella leverantörer och beställare. Kommuner med olika förutsättningar har varit representerade. Vi har också låtit en grupp med barn komma med önskemål. Dialogerna har varit värdefulla för att säkerställa att förskolorna som levereras i upphandlingen lever upp till höga pedagogiska krav och ger en trygg miljö för barnen, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell.

­­Tio dagars möjlighet till överprövning

Nu inleds en avtalsspärr på tio dagar då leverantörer kan ansöka om överprövning. Om ingen överprövning sker tecknas avtal i början av mars. SKR och Inköpscentralen återkommer med ytterligare information om de upphandlade förskolebyggnaderna och med stödmaterial för kommunernas inköp.

Leverantörerna som tilldelas ramavtal

Leverantörerna presenteras här i bokstavsordning:

 • Brixly
 • Erlandsson
 • Flexator
 • Friendly Building
 • JSB
 • Moelven
 • NCC
 • Peab
 • Serneke
 • SjötorpsHus
 • Skanska

Peter Haglund
Sektionschef på sektionen för infrastruktur och fastigheter, SKR

Rickard Andersson
Projektledare, SKL Kommentus

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!