Publicerad: 3 november 2020

Nyhet

Nytt avtal med OFR Allmän Kommunal Verksamhet

SKR och Sobona är överens med OFR Allmän Kommunal Verksamhet (AKV) om ett nytt avtal.

Foto

Joakim Larsson, Ulf Olsson

Det fyraåriga avtalet är utan centralt angivna nivåer för löneökningar med en löneöversyn från och med 1 april 2020.

− Välfärdens medarbetare har tagit stort ansvar och gjort betydande insatser under en mycket svår tid. Det är självklart för oss att medarbetarna ska belönas för sitt arbete under coronapandemin. Vi är därför överens om att årets löneöversyn ska gälla från och med 1 april, säger Joakim Larsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förhandlingsdelegation.

Avtalet är på fyra år och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är 12 månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat. Avtalet är utan centralt angivna nivåer, vilket gör att parterna tillsammans kan fortsätta utveckla det lokala lönebildningsarbetet.

Lång avtalsperiod ger goda planeringsförutsättningar

Ökad konkurrens om arbetskraften, en ansträngd ekonomisk situation och en åldrande befolkning som ökar behoven av välfärdstjänster gör att kompetensförsörjningen är en utmaning de kommande åren. Dessutom är utvecklingen av pandemin en stor osäkerhetsfaktor.

− Den långa avtalsperioden ger kommuner, regioner och kommunala företag ökad möjlighet till långsiktig planering och utveckling av välfärdens verksamheter. Det handlar bland annat om att rekrytera fler medarbetare, att befintlig personal får möjlighet till omställningsinsatser och kompetenshöjande åtgärder, och att bli ännu bättre på att ta till vara digitaliseringens möjligheter, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.

I förbundsområdet OFR Allmän kommunal verksamhet ingår de fackliga organisationerna Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet.

Fakta om avtalet

Avtalet gäller från 1 november 2020 till 31 mars 2024.

Avtalet gäller cirka 184 000 medarbetare och inkluderar bland annat socialsekreterare, administratörer och medarbetare inom socialt arbete.

SKR:s förhandlingsdelegation är tillika styrelse i Sobona - kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Niclas Lindahl
Förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!