Publicerad: 15 september 2020

Nyhet

Ny rapport belyser vikten av ett lokalt självstyre

I pandemins spår ropar vissa efter mer statlig styrning, fast det snarare behövs mindre detaljstyrning för en effektiv välfärd som fullt ut nyttjar självstyrets potential.

Anders Knape, ordförande SKR

Anders Knape

Sverige har en decentraliserad samhällsorganisation där kommuner och regioner spelar en avgörande roll. Den kommunala självstyrelsen är grunden för den lokala och regionala demokratin och utvecklar effektiviteten genom att frågor avgörs nära de medborgare som berörs och av politiska församlingar som de själva har valt.

Trots den växande insikten inom staten om att styrningen av kommuner och regioner behöver bli mer strategisk och långsiktig har styrningen snarare ökat i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad. Parallellt med den tilltagande styrningen höjs också röster för en ökad centralisering och ibland även krav på ett statligt huvudmannaskap för verksamheter som hälso- och sjukvård och skola.

För att belysa självstyrets strategiska betydelse i den samhällspolitiska debatten har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram skriften ”Självstyrelsens potential”. Förhoppningen är att den bidrar till en diskussion om hur samspelet mellan stat, kommuner och regioner kan utvecklas för att skapa en likvärdig välfärd av hög kvalitet.

– Inte minst pandemin visar att den svenska modellen med ett starkt lokalt självstyre behöver vårdas. Principen ger oss en fungerande välfärd som anpassas till medborgarnas behov och de lokala förutsättningarna. Nu behöver vi sätta ljuset på hur samspelet med staten kan utvecklas för att stärka välfärden utifrån lokala förutsättningar, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Lena Langlet
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!