Publicerad: 24 april 2020

Nyhet

Nya regler och ersättningar i högspecialiserad vård

SKR har tagit fram en nationell rekommendation om lika regler och ersättningar för boende gällande patienter och eventuella närstående vid nationell högspecialiserad vård.

Marie Morell

Marie Morell

– Det här är ännu ett steg för att få en mer jämlik vård när det gäller den nationella högspecialiserade vården. Vi hoppas att regionerna kan införliva detta så snart som möjligt. Patienter ska inte - i den oftast svåra situation de befinner sig i - behöva fundera på kostnader för boende när de är i behov av en behandling eller operation på annan ort, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner.

Sveriges regioner har under lång tid samverkat nationellt kring så kallad rikssjukvård och cancervårdens nationella vårdenheter. Att regionerna haft olika regler har medfört svårigheter för patienter och vårdpersonal. Sjukvårdsregionernas kansligrupp har därför på uppdrag av SKR och Regionala cancercentrum (RCC) tagit fram ett förslag som nu utmynnat i en rekommendation.

Rekommendationen handlar om att beslut om ersättning fattas av remitterande region som har kostnadsansvaret och beslutade kostnader ersätts av betalningsansvarig region så att patienter och närstående inte belastas ekonomiskt.

– Lika regler och ersättningar för boende och resor har efterfrågats av såväl patienter som de nationella vårdenheternas medarbetare. Arbetet att bistå med rätt information och underlag blir omfattande och ineffektivt. Den här ändringen av regelverket kan därför underlätta för både patienter och vårdens medarbetare. Vi hoppas nu kunna gå vidare med att ensa även reglerna för resor, säger Marie Morell.

SKR har på sitt styrelsesammanträde beslutat att rekommendera sjukvårdsregionerna/regionerna att godkänna rekommendationen om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård senast den 30 september 2020.

Tillämpningen av rekommendationen i sjukvårdsregionerna/regionerna kommer att följas upp av SKR.

Gunilla Gunnarsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!